Mieszkania

1zobacz mieszkanie etap V piętro 1 3 40.15 m2 25.36 m2 - sprzedane
2zobacz mieszkanie etap V piętro 1 3 51.95 m2 19.78 m2 - sprzedane
3zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 63.89 m2 21.14 m2 zapytaj o cenę wolne
6zobacz mieszkanie etap V piętro 1 3 60.05 m2 33.78 m2 - sprzedane
6zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 55.38 m2 34.89 m2 zapytaj o cenę wolne
11zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 40.15 m2 31.93 m2 - sprzedane
12zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
13zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 55.89 m2 3.09 m2 - sprzedane
13zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 54.91 m2 14.51 m2 zapytaj o cenę wolne
16zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
17zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 63.89 m2 20.41 m2 zapytaj o cenę wolne
20zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 55.38 m2 9.59 m2 zapytaj o cenę wolne
21zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 40.15 m2 30.12 m2 - sprzedane
22zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
23zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
26zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 60.05 m2 4.17 m2 zapytaj o cenę wolne
27zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 54.91 m2 14.62 m2 - sprzedane
31zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 40.15 m2 31.93 m2 - sprzedane
31zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 3 64.01 m2 19.67 m2 - sprzedane
32zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
33zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
34zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 3 55.45 m2 9.59 m2 zapytaj o cenę zarezerwowane
36zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 60.05 m2 4.17 m2 zapytaj o cenę wolne
41zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 40.15 m2 33.75 m2 - sprzedane
41zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
42zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
43zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
45zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 3 64.01 m2 18.94 m2 - sprzedane
46zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 60.05 m2 4.17 m2 zapytaj o cenę wolne
48zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 3 55.45 m2 9.59 m2 zapytaj o cenę wolne
51zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 40.15 m2 33.75 m2 - sprzedane
52zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
53zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
55zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
56zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
59zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 3 64.01 m2 18.2 m2 - sprzedane
61zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 40.15 m2 37.39 m2 - sprzedane
62zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
62zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 3 55.46 m2 9.59 m2 zapytaj o cenę wolne
63zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
66zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
69zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
71zobacz mieszkanie etap V piętro 8 3 40.15 m2 39.06 m2 - sprzedane
72zobacz mieszkanie etap V piętro 8 3 51.95 m2 4.46 m2 - sprzedane
73zobacz mieszkanie etap V piętro 8 3 55.89 m2 3.54 m2 zapytaj o cenę wolne
73zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 3 64.01 m2 17.47 m2 - sprzedane
76zobacz mieszkanie etap V piętro 8 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
76zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 3 55.46 m2 9.59 m2 - sprzedane
81zobacz mieszkanie etap V piętro 9 3 40.15 m2 40.88 m2 - sprzedane
82zobacz mieszkanie etap V piętro 9 3 51.95 m2 4.46 m2 - sprzedane
83zobacz mieszkanie etap V piętro 9 3 55.89 m2 3.54 m2 zapytaj o cenę zarezerwowane
83zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
86zobacz mieszkanie etap V piętro 9 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
87zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 64.01 m2 16.73 m2 - sprzedane
90zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 55.46 m2 9.59 m2 - sprzedane
91zobacz mieszkanie etap V piętro 10 3 40.15 m2 42.70 m2 - sprzedane
92zobacz mieszkanie etap V piętro 10 3 51.95 m2 4.46 m2 - sprzedane
93zobacz mieszkanie etap V piętro 10 3 55.89 m2 3.54 m2 zapytaj o cenę wolne
96zobacz mieszkanie etap V piętro 10 3 60.05 m2 4.32 m2 zapytaj o cenę wolne
97zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 56.48 m2 9.96 m2 zapytaj o cenę wolne
100zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 64.01 m2 16 m2 - sprzedane
101zobacz mieszkanie etap V piętro 1 3 40.15 m2 20.28 m2 - sprzedane
102zobacz mieszkanie etap V piętro 1 3 52.05 m2 20.28 m2 - sprzedane
103zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 55.46 m2 9.26 m2 - sprzedane
110zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
110zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 56.48 m2 12.53 m2 - sprzedane
111zobacz mieszkanie etap V piętro 2 3 52.05 m2 5.19 m2 zapytaj o cenę wolne
113zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 64.01 m2 15.26 m2 - sprzedane
116zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 55.46 m2 9.26 m2 - sprzedane
119zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 40.15 m2 37.90 m2 - sprzedane
120zobacz mieszkanie etap V piętro 3 3 52.05 m2 11.92 m2 - sprzedane
123zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 56.48 m2 12.53 m2 - sprzedane
126zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 3 33.36 m2 5.88 m2 - sprzedane
127zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 3 55.46 m2 9.26 m2 zapytaj o cenę zarezerwowane
128zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 40.15 m2 37.90 m2 - sprzedane
129zobacz mieszkanie etap V piętro 4 3 52.02 m2 11.92 m2 - sprzedane
136zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 55.06 m2 14.51 m2 zapytaj o cenę wolne
137zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
138zobacz mieszkanie etap V piętro 5 3 52.05 m2 11.92 m2 - sprzedane
146zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
146zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 47.07 m2 6.09 m2 zapytaj o cenę wolne
147zobacz mieszkanie etap V piętro 6 3 52.05 m2 11.92 m2 - sprzedane
147zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 59.72 m2 17.86 m2 zapytaj o cenę wolne
148zobacz mieszkanie etap VI piętro 1 3 64.61 m2 41.7 m2 zapytaj o cenę wolne
151zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 55.06 m2 14.62 m2 - sprzedane
155zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
156zobacz mieszkanie etap V piętro 7 3 52.02 m2 31.70 m2 - sprzedane
161zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 47.07 m2 6.09 m2 zapytaj o cenę wolne
162zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 59.72 m2 17.86 m2 - sprzedane
163zobacz mieszkanie etap VI piętro 2 3 64.61 m2 41.22 m2 - sprzedane
164zobacz mieszkanie etap V piętro 8 3 40.15 m2 31.52 m2 - sprzedane
165zobacz mieszkanie etap V piętro 8 3 52.05 m2 11.60 m2 - sprzedane
166zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 3 55.13 m2 14.62 m2 zapytaj o cenę zarezerwowane
173zobacz mieszkanie etap V piętro 9 3 40.15 m2 31.52 m2 - sprzedane
174zobacz mieszkanie etap V piętro 9 3 52.05 m2 11.60 m2 - sprzedane
176zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 3 47.09 m2 6.09 m2 zapytaj o cenę wolne
177zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
178zobacz mieszkanie etap VI piętro 3 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
181zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 3 55.17 m2 14.62 m2 - sprzedane
182zobacz mieszkanie etap V piętro 10 3 40.15 m2 31.52 m2 - sprzedane
183zobacz mieszkanie etap V piętro 10 3 52.02 m2 11.60 m2 - sprzedane
191zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 3 47.13 m2 6.09 m2 - sprzedane
192zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
193zobacz mieszkanie etap VI piętro 4 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
196zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 3 55.17 m2 14.62 m2 - sprzedane
206zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 3 47.16 m2 6.09 m2 - sprzedane
207zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
208zobacz mieszkanie etap VI piętro 5 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
211zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 3 55.17 m2 14.62 m2 - sprzedane
221zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 3 47.16 m2 6.09 m2 - sprzedane
222zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
223zobacz mieszkanie etap VI piętro 6 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
225zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 56.48 m2 9.96 m2 zapytaj o cenę wolne
226zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 77.52 m2 20.25 m2 - sprzedane
235zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 47.16 m2 6.09 m2 - sprzedane
236zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
237zobacz mieszkanie etap VI piętro 7 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
239zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 56.48 m2 12.53 m2 - sprzedane
240zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 77.52 m2 20.25 m2 - sprzedane
249zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 47.16 m2 5.92 m2 - sprzedane
250zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
251zobacz mieszkanie etap VI piętro 8 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
253zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 56.48 m2 12.53 m2 - sprzedane
254zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 77.52 m2 20.25 m2 - sprzedane
263zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 47.16 m2 5.92 m2 - sprzedane
264zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
265zobacz mieszkanie etap VI piętro 9 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
267zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 3 56.48 m2 10.77 m2 - sprzedane
268zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 3 77.52 m2 16.77 m2 - sprzedane
278zobacz mieszkanie etap VI piętro 10 3 93.42 m2 66.7 m2 - sprzedane
https://apartamentyjagiellonskie.pl/wp-content/uploads/2020/08/logo3.png
Jurowiecka 13, Białystok
pon. - pt.: 9 - 17
sob.: możliwość spotkania w biurze po wcześniejszym umówieniu się (tel. 667 995 520)
kontakt@apartamentyjagiellonskie.pl

Bliżej nas:

Zadzwoń do biura sprzedaży:

Biuro sprzedaży

Zadzwoń zapytaj o szczegóły, dokonaj krótkiej rezerwacji wybranego mieszkania, umów spotkanie w naszym biurze.

© Apartamenty Jagiellońskie V AJ SP Z O.O. SP. K.
15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6H/105

strona www – 792 511 823