Mieszkania

1zobacz etap V piętro 1 3 40.15 m2 25.36 m2 - sprzedane
2zobacz etap V piętro 1 3 51.95 m2 19.78 m2 - sprzedane
3zobacz etap VI piętro 1 3 63.89 m2 21.14 m2 654 873 zł wolne
6zobacz etap V piętro 1 3 60.05 m2 33.78 m2 - sprzedane
6zobacz etap VI piętro 1 3 55.38 m2 34.89 m2 520 572 zł wolne
11zobacz etap V piętro 2 3 40.15 m2 31.93 m2 - sprzedane
12zobacz etap V piętro 2 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
13zobacz etap V piętro 2 3 55.89 m2 3.09 m2 - sprzedane
13zobacz etap VI piętro 1 3 54.91 m2 14.51 m2 554 591 zł wolne
16zobacz etap V piętro 2 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
17zobacz etap VI piętro 2 3 63.89 m2 20.41 m2 658 067 zł zarezerwowane
20zobacz etap VI piętro 2 3 55.38 m2 9.59 m2 523 341 zł wolne
21zobacz etap V piętro 3 3 40.15 m2 30.12 m2 - sprzedane
22zobacz etap V piętro 3 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
23zobacz etap V piętro 3 3 55.89 m2 3.54 m2 522 572 zł wolne
26zobacz etap V piętro 3 3 60.05 m2 4.17 m2 564 470 zł wolne
27zobacz etap VI piętro 2 3 54.91 m2 14.62 m2 557 337 zł wolne
31zobacz etap V piętro 4 3 40.15 m2 31.93 m2 - sprzedane
31zobacz etap VI piętro 3 3 64.01 m2 19.67 m2 - sprzedane
32zobacz etap V piętro 4 3 51.95 m2 4.62 m2 496 123 zł wolne
33zobacz etap V piętro 4 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
34zobacz etap VI piętro 3 3 55.45 m2 9.59 m2 526 775 zł wolne
36zobacz etap V piętro 4 3 60.05 m2 4.17 m2 567 473 zł wolne
41zobacz etap V piętro 5 3 40.15 m2 33.75 m2 - sprzedane
41zobacz etap VI piętro 3 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
42zobacz etap V piętro 5 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
43zobacz etap V piętro 5 3 55.89 m2 3.54 m2 - sprzedane
45zobacz etap VI piętro 4 3 64.01 m2 18.94 m2 - sprzedane
46zobacz etap V piętro 5 3 60.05 m2 4.17 m2 567 473 zł wolne
48zobacz etap VI piętro 4 3 55.45 m2 9.59 m2 529 548 zł wolne
51zobacz etap V piętro 6 3 40.15 m2 33.75 m2 - sprzedane
52zobacz etap V piętro 6 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
53zobacz etap V piętro 6 3 55.89 m2 3.54 m2 530 955 zł wolne
55zobacz etap VI piętro 4 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
56zobacz etap V piętro 6 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
59zobacz etap VI piętro 5 3 64.01 m2 18.2 m2 - sprzedane
61zobacz etap V piętro 7 3 40.15 m2 37.39 m2 - sprzedane
62zobacz etap V piętro 7 3 51.95 m2 4.62 m2 - sprzedane
62zobacz etap VI piętro 5 3 55.46 m2 9.59 m2 532 416 zł wolne
63zobacz etap V piętro 7 3 55.89 m2 3.54 m2 533 750 zł wolne
66zobacz etap V piętro 7 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
69zobacz etap VI piętro 5 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
71zobacz etap V piętro 8 3 40.15 m2 39.06 m2 - sprzedane
72zobacz etap V piętro 8 3 51.95 m2 4.46 m2 - sprzedane
73zobacz etap V piętro 8 3 55.89 m2 3.54 m2 533 750 zł zarezerwowane
73zobacz etap VI piętro 6 3 64.01 m2 17.47 m2 - sprzedane
76zobacz etap V piętro 8 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
76zobacz etap VI piętro 6 3 55.46 m2 9.59 m2 535 189 zł wolne
81zobacz etap V piętro 9 3 40.15 m2 40.88 m2 - sprzedane
82zobacz etap V piętro 9 3 51.95 m2 4.46 m2 - sprzedane
83zobacz etap V piętro 9 3 55.89 m2 3.54 m2 536 544 zł wolne
83zobacz etap VI piętro 6 3 54.99 m2 14.62 m2 - sprzedane
86zobacz etap V piętro 9 3 60.05 m2 4.17 m2 - sprzedane
87zobacz etap VI piętro 7 3 64.01 m2 16.73 m2 - sprzedane
90zobacz etap VI piętro 7 3 55.46 m2 9.59 m2 537 962 zł wolne
91zobacz etap V piętro 10 3 40.15 m2 42.70 m2 - sprzedane
92zobacz etap V piętro 10 3 51.95 m2 4.46 m2 - sprzedane
93zobacz etap V piętro 10 3 55.89 m2 3.54 m2 536 544 zł wolne
96zobacz etap V piętro 10 3 60.05 m2 4.32 m2 - sprzedane
97zobacz etap VI piętro 7 3 56.48 m2 9.96 m2 576 096 zł wolne
100zobacz etap VI piętro 8 3 64.01 m2 16 m2 - sprzedane
101zobacz etap V piętro 1 3 40.15 m2 20.28 m2 - sprzedane
102zobacz etap V piętro 1 3 52.05 m2 20.28 m2 - sprzedane
103zobacz etap VI piętro 8 3 55.46 m2 9.26 m2 - sprzedane
110zobacz etap V piętro 2 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
110zobacz etap VI piętro 8 3 56.48 m2 12.53 m2 576 096 zł wolne
111zobacz etap V piętro 2 3 52.05 m2 5.19 m2 494 475 zł wolne
113zobacz etap VI piętro 9 3 64.01 m2 15.26 m2 - sprzedane
116zobacz etap VI piętro 9 3 55.46 m2 9.26 m2 543 508 zł wolne
119zobacz etap V piętro 3 3 40.15 m2 37.90 m2 - sprzedane
120zobacz etap V piętro 3 3 52.05 m2 11.92 m2 - sprzedane
123zobacz etap VI piętro 9 3 56.48 m2 12.53 m2 - sprzedane
126zobacz etap VI piętro 10 3 33.36 m2 5.88 m2 - sprzedane
127zobacz etap VI piętro 10 3 55.46 m2 9.26 m2 543 508 zł wolne
128zobacz etap V piętro 4 3 40.15 m2 37.90 m2 - sprzedane
129zobacz etap V piętro 4 3 52.02 m2 11.92 m2 - sprzedane
136zobacz etap VI piętro 1 3 55.1 m2 14.51 m2 556 510 zł wolne
137zobacz etap V piętro 5 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
138zobacz etap V piętro 5 3 52.05 m2 11.92 m2 - sprzedane
146zobacz etap V piętro 6 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
146zobacz etap VI piętro 1 3 47.07 m2 6.09 m2 458 933 zł wolne
147zobacz etap V piętro 6 3 52.05 m2 11.92 m2 - sprzedane
147zobacz etap VI piętro 1 3 59.72 m2 17.86 m2 612 130 zł zarezerwowane
148zobacz etap VI piętro 1 3 64.61 m2 41.7 m2 662 253 zł wolne
151zobacz etap VI piętro 2 3 55.1 m2 14.62 m2 559 265 zł wolne
155zobacz etap V piętro 7 3 40.15 m2 31.70 m2 - sprzedane
156zobacz etap V piętro 7 3 52.02 m2 31.70 m2 - sprzedane
161zobacz etap VI piętro 2 3 47.07 m2 6.09 m2 461 286 zł wolne
162zobacz etap VI piętro 2 3 59.72 m2 17.86 m2 615 116 zł zarezerwowane
163zobacz etap VI piętro 2 3 64.61 m2 41.22 m2 - sprzedane
164zobacz etap V piętro 8 3 40.15 m2 31.52 m2 - sprzedane
165zobacz etap V piętro 8 3 52.05 m2 11.60 m2 - sprzedane
166zobacz etap VI piętro 3 3 55.17 m2 14.62 m2 562 734 zł wolne
173zobacz etap V piętro 9 3 40.15 m2 31.52 m2 - sprzedane
174zobacz etap V piętro 9 3 52.05 m2 11.60 m2 - sprzedane
176zobacz etap VI piętro 3 3 47.09 m2 6.09 m2 461 482 zł wolne
177zobacz etap VI piętro 3 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
178zobacz etap VI piętro 3 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
181zobacz etap VI piętro 4 3 55.17 m2 14.62 m2 - sprzedane
182zobacz etap V piętro 10 3 40.15 m2 31.52 m2 - sprzedane
183zobacz etap V piętro 10 3 52.02 m2 11.60 m2 - sprzedane
191zobacz etap VI piętro 4 3 47.13 m2 6.09 m2 - sprzedane
192zobacz etap VI piętro 4 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
193zobacz etap VI piętro 4 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
196zobacz etap VI piętro 5 3 55.17 m2 14.62 m2 - sprzedane
206zobacz etap VI piętro 5 3 47.16 m2 6.09 m2 464 526 zł wolne
207zobacz etap VI piętro 5 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
208zobacz etap VI piętro 5 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
211zobacz etap VI piętro 6 3 55.17 m2 14.62 m2 - sprzedane
221zobacz etap VI piętro 6 3 47.16 m2 6.09 m2 - sprzedane
222zobacz etap VI piętro 6 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
223zobacz etap VI piętro 6 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
225zobacz etap VI piętro 7 3 56.48 m2 9.96 m2 576 096 zł wolne
226zobacz etap VI piętro 7 3 77.52 m2 20.25 m2 - sprzedane
235zobacz etap VI piętro 7 3 47.16 m2 6.09 m2 466 884 zł wolne
236zobacz etap VI piętro 7 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
237zobacz etap VI piętro 7 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
239zobacz etap VI piętro 8 3 56.48 m2 12.53 m2 - sprzedane
240zobacz etap VI piętro 8 3 77.52 m2 20.25 m2 - sprzedane
249zobacz etap VI piętro 8 3 47.16 m2 5.92 m2 - sprzedane
250zobacz etap VI piętro 8 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
251zobacz etap VI piętro 8 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
253zobacz etap VI piętro 9 3 56.48 m2 12.53 m2 - sprzedane
254zobacz etap VI piętro 9 3 77.52 m2 20.25 m2 - sprzedane
263zobacz etap VI piętro 9 3 47.16 m2 5.92 m2 - sprzedane
264zobacz etap VI piętro 9 3 59.82 m2 17.86 m2 - sprzedane
265zobacz etap VI piętro 9 3 64.88 m2 41.22 m2 - sprzedane
267zobacz etap VI piętro 10 3 56.48 m2 10.77 m2 - sprzedane
268zobacz etap VI piętro 10 3 77.52 m2 16.77 m2 - sprzedane
278zobacz etap VI piętro 10 3 93.42 m2 66.7 m2 - sprzedane
https://apartamentyjagiellonskie.pl/wp-content/uploads/2020/08/logo3.png
Jurowiecka 13, Białystok
pon. - pt. 9-17, sob. 9-13
kontakt@apartamentyjagiellonskie.pl

Bliżej nas:

Zadzwoń do biura sprzedaży:

Biuro sprzedaży

Zadzwoń zapytaj o szczegóły, dokonaj krótkiej rezerwacji wybranego mieszkania, umów spotkanie w naszym biurze.

© Apartamenty Jagiellońskie V AJ SP Z O.O. SP. K.
15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6H/105

strona www – 792 511 823