Mieszkania

1zobacz etap VI piętro 1 2 40.76 m2 5.36 m2 - sprzedane
3zobacz etap V piętro 1 2 45.84 m2 22.51 m2 - sprzedane
4zobacz etap V piętro 1 2 35.71 m2 24.84 m2 - sprzedane
4zobacz etap VI piętro 1 2 33.49 m2 6.09 m2 - sprzedane
5zobacz etap V piętro 1 2 35.73 m2 23.60 m2 - sprzedane
5zobacz etap VI piętro 1 2 33.33 m2 6.05 m2 341 633 zł wolne
7zobacz etap V piętro 1 2 40.27 m2 10.32 m2 400 687 zł wolne
7zobacz etap VI piętro 1 2 39.08 m2 26.4 m2 - sprzedane
8zobacz etap V piętro 1 2 40.25 m2 10.18 m2 400 488 zł wolne
8zobacz etap VI piętro 1 2 39.08 m2 26.4 m2 - sprzedane
9zobacz etap V piętro 1 2 38.53 m2 10.18 m2 384 915 zł wolne
9zobacz etap VI piętro 1 2 38.92 m2 26.4 m2 385 308 zł zarezerwowane
10zobacz etap VI piętro 1 2 38.83 m2 26.4 m2 384 417 zł wolne
11zobacz etap VI piętro 1 2 40.26 m2 25.4 m2 398 574 zł wolne
12zobacz etap VI piętro 1 2 41.58 m2 10.42 m2 - sprzedane
14zobacz etap V piętro 2 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
15zobacz etap V piętro 2 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
15zobacz etap VI piętro 2 2 40.76 m2 4.99 m2 407 192 zł wolne
17zobacz etap V piętro 2 2 40.27 m2 10.71 m2 - sprzedane
18zobacz etap V piętro 2 2 40.25 m2 10.18 m2 - sprzedane
18zobacz etap VI piętro 2 2 33.49 m2 6.09 m2 346 622 zł zarezerwowane
19zobacz etap V piętro 2 2 38.53 m2 10.18 m2 - sprzedane
19zobacz etap VI piętro 2 2 33.33 m2 6.05 m2 343 299 zł wolne
21zobacz etap VI piętro 2 2 39.08 m2 5.34 m2 386 892 zł wolne
22zobacz etap VI piętro 2 2 39.08 m2 5.34 m2 386 892 zł wolne
23zobacz etap VI piętro 2 2 38.92 m2 5.34 m2 385 308 zł wolne
24zobacz etap V piętro 3 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
24zobacz etap VI piętro 2 2 38.83 m2 5.34 m2 384 417 zł wolne
25zobacz etap V piętro 3 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
25zobacz etap VI piętro 2 2 40.26 m2 5.49 m2 398 574 zł wolne
26zobacz etap VI piętro 2 2 41.58 m2 10.49 m2 - sprzedane
27zobacz etap V piętro 3 2 40.27 m2 10.52 m2 - sprzedane
28zobacz etap V piętro 3 2 40.25 m2 9.25 m2 - sprzedane
28zobacz etap VI piętro 2 2 38.79 m2 5.49 m2 395 658 zł wolne
29zobacz etap V piętro 3 2 38.53 m2 9.25 m2 - sprzedane
29zobacz etap VI piętro 3 2 40.78 m2 4.99 m2 409 839 zł wolne
32zobacz etap VI piętro 3 2 33.51 m2 6.09 m2 - sprzedane
33zobacz etap VI piętro 3 2 33.35 m2 6.05 m2 345 173 zł wolne
34zobacz etap V piętro 4 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
35zobacz etap V piętro 4 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
35zobacz etap VI piętro 3 2 39.16 m2 5.34 m2 389 642 zł wolne
36zobacz etap VI piętro 3 2 39.15 m2 5.34 m2 389 543 zł wolne
37zobacz etap V piętro 4 2 40.27 m2 10.71 m2 - sprzedane
37zobacz etap VI piętro 3 2 38.98 m2 5.34 m2 387 851 zł wolne
38zobacz etap V piętro 4 2 40.25 m2 10.18 m2 - sprzedane
38zobacz etap VI piętro 3 2 38.87 m2 5.34 m2 386 757 zł wolne
39zobacz etap V piętro 4 2 38.53 m2 10.18 m2 - sprzedane
39zobacz etap VI piętro 3 2 40.27 m2 5.49 m2 400 687 zł wolne
40zobacz etap VI piętro 3 2 41.6 m2 10.49 m2 - sprzedane
42zobacz etap VI piętro 3 2 38.79 m2 5.49 m2 397 598 zł wolne
43zobacz etap VI piętro 4 2 40.78 m2 4.99 m2 411 878 zł wolne
44zobacz etap V piętro 5 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
45zobacz etap V piętro 5 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
46zobacz etap VI piętro 4 2 33.52 m2 6.09 m2 - sprzedane
47zobacz etap V piętro 5 2 40.31 m2 11.27 m2 - sprzedane
47zobacz etap VI piętro 4 2 33.35 m2 6.05 m2 346 840 zł wolne
48zobacz etap V piętro 5 2 40.33 m2 11.10 m2 - sprzedane
49zobacz etap VI piętro 4 2 39.16 m2 5.34 m2 389 642 zł wolne
50zobacz etap VI piętro 4 2 39.15 m2 5.34 m2 389 543 zł wolne
51zobacz etap VI piętro 4 2 38.99 m2 5.34 m2 387 951 zł wolne
52zobacz etap VI piętro 4 2 38.89 m2 5.34 m2 386 956 zł wolne
53zobacz etap VI piętro 4 2 40.28 m2 5.49 m2 400 786 zł wolne
54zobacz etap V piętro 6 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
54zobacz etap VI piętro 4 2 41.6 m2 10.49 m2 - sprzedane
55zobacz etap V piętro 6 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
56zobacz etap VI piętro 4 2 38.79 m2 5.49 m2 - sprzedane
57zobacz etap V piętro 6 2 40.33 m2 12.17 m2 - sprzedane
57zobacz etap VI piętro 5 2 40.78 m2 4.99 m2 413 917 zł wolne
58zobacz etap V piętro 6 2 40.40 m2 12.03 m2 - sprzedane
59zobacz etap V piętro 6 2 38.61 m2 12.03 m2 - sprzedane
60zobacz etap VI piętro 5 2 33.53 m2 6.09 m2 352 065 zł zarezerwowane
61zobacz etap VI piętro 5 2 33.36 m2 6.05 m2 - sprzedane
63zobacz etap VI piętro 5 2 39.16 m2 5.34 m2 391 208 zł wolne
64zobacz etap V piętro 7 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
64zobacz etap VI piętro 5 2 39.15 m2 5.34 m2 391 109 zł wolne
65zobacz etap V piętro 7 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
65zobacz etap VI piętro 5 2 39.01 m2 5.34 m2 389 710 zł wolne
66zobacz etap VI piętro 5 2 38.94 m2 5.34 m2 389 011 zł wolne
67zobacz etap V piętro 7 2 40.33 m2 13.12 m2 - sprzedane
67zobacz etap VI piętro 5 2 40.31 m2 5.49 m2 402 697 zł wolne
68zobacz etap V piętro 7 2 40.40 m2 12.95 m2 - sprzedane
68zobacz etap VI piętro 5 2 41.6 m2 10.49 m2 - sprzedane
69zobacz etap V piętro 7 2 38.61 m2 12.95 m2 - sprzedane
70zobacz etap VI piętro 5 2 38.79 m2 5.49 m2 - sprzedane
71zobacz etap VI piętro 6 2 40.78 m2 4.99 m2 415 956 zł wolne
74zobacz etap V piętro 8 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
74zobacz etap VI piętro 6 2 33.53 m2 6.09 m2 - sprzedane
75zobacz etap V piętro 8 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
75zobacz etap VI piętro 6 2 33.36 m2 6.05 m2 - sprzedane
77zobacz etap V piętro 8 2 40.33 m2 14.07 m2 - sprzedane
77zobacz etap VI piętro 6 2 39.16 m2 5.34 m2 391 208 zł wolne
78zobacz etap V piętro 8 2 40.40 m2 13.88 m2 - sprzedane
78zobacz etap VI piętro 6 2 39.15 m2 5.34 m2 391 109 zł wolne
79zobacz etap V piętro 8 2 38.61 m2 13.88 m2 - sprzedane
79zobacz etap VI piętro 6 2 39.01 m2 5.34 m2 389 710 zł wolne
80zobacz etap VI piętro 6 2 38.94 m2 5.34 m2 389 011 zł wolne
81zobacz etap VI piętro 6 2 40.31 m2 5.49 m2 402 697 zł wolne
82zobacz etap VI piętro 6 2 41.6 m2 10.49 m2 - sprzedane
84zobacz etap V piętro 9 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
84zobacz etap VI piętro 6 2 38.79 m2 5.49 m2 - sprzedane
85zobacz etap V piętro 9 2 35.73 m2 3.01 m2 - sprzedane
85zobacz etap VI piętro 7 2 40.78 m2 4.99 m2 417 995 zł wolne
87zobacz etap V piętro 9 2 40.33 m2 15.02 m2 - sprzedane
88zobacz etap V piętro 9 2 40.40 m2 14.80 m2 - sprzedane
88zobacz etap VI piętro 7 2 33.53 m2 6.09 m2 - sprzedane
89zobacz etap V piętro 9 2 38.61 m2 14.80 m2 - sprzedane
89zobacz etap VI piętro 7 2 33.36 m2 6.05 m2 - sprzedane
91zobacz etap VI piętro 7 2 39.16 m2 5.34 m2 393 558 zł wolne
92zobacz etap VI piętro 7 2 39.15 m2 5.34 m2 393 458 zł zarezerwowane
93zobacz etap VI piętro 7 2 39.01 m2 5.34 m2 392 051 zł zarezerwowane
94zobacz etap V piętro 10 2 35.71 m2 3.48 m2 - sprzedane
94zobacz etap VI piętro 7 2 38.94 m2 5.34 m2 391 347 zł wolne
95zobacz etap V piętro 10 2 35.73 m2 3.01 m2 375 165 zł wolne
95zobacz etap VI piętro 7 2 46.15 m2 5.49 m2 454 578 zł wolne
97zobacz etap V piętro 10 2 40.33 m2 15.97 m2 - sprzedane
98zobacz etap V piętro 10 2 40.40 m2 15.73 m2 - sprzedane
98zobacz etap VI piętro 8 2 40.78 m2 12.56 m2 - sprzedane
99zobacz etap V piętro 9 2 38.61 m2 15.73 m2 - sprzedane
101zobacz etap VI piętro 8 2 33.53 m2 5.92 m2 - sprzedane
102zobacz etap VI piętro 8 2 33.36 m2 5.88 m2 - sprzedane
104zobacz etap V piętro 1 2 35.37 m2 24.02 m2 - sprzedane
104zobacz etap VI piętro 8 2 39.16 m2 5.17 m2 - sprzedane
105zobacz etap V piętro 1 2 34.87 m2 24.02 m2 - sprzedane
105zobacz etap VI piętro 8 2 39.15 m2 5.17 m2 393 458 zł wolne
106zobacz etap V piętro 1 2 43.29 m2 24.99 m2 428 138 zł wolne
106zobacz etap VI piętro 8 2 39.01 m2 5.17 m2 392 051 zł wolne
107zobacz etap V piętro 1 2 40.25 m2 11.96 m2 400 488 zł wolne
107zobacz etap VI piętro 8 2 38.94 m2 5.17 m2 - sprzedane
108zobacz etap V piętro 1 2 38.53 m2 14.09 m2 - sprzedane
108zobacz etap VI piętro 8 2 46.15 m2 5.32 m2 - sprzedane
111zobacz etap VI piętro 9 2 40.78 m2 12.56 m2 - sprzedane
112zobacz etap V piętro 2 2 35.52 m2 2.72 m2 - sprzedane
113zobacz etap V piętro 2 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
114zobacz etap V piętro 2 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
114zobacz etap VI piętro 9 2 33.53 m2 5.92 m2 - sprzedane
115zobacz etap V piętro 2 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
115zobacz etap VI piętro 9 2 33.36 m2 5.88 m2 - sprzedane
116zobacz etap V piętro 2 2 40.25 m2 12.90 m2 - sprzedane
117zobacz etap V piętro 2 2 38.53 m2 15.01 m2 - sprzedane
117zobacz etap VI piętro 9 2 39.16 m2 5.17 m2 395 516 zł wolne
118zobacz etap VI piętro 9 2 39.15 m2 5.17 m2 395 415 zł wolne
119zobacz etap VI piętro 9 2 39.01 m2 5.17 m2 394 001 zł wolne
120zobacz etap VI piętro 9 2 38.94 m2 5.17 m2 393 294 zł wolne
121zobacz etap V piętro 3 2 35.52 m2 3.12 m2 360 528 zł zarezerwowane
121zobacz etap VI piętro 9 2 46.15 m2 5.32 m2 456 885 zł wolne
122zobacz etap V piętro 3 2 35.57 m2 3.41 m2 361 036 zł wolne
123zobacz etap V piętro 3 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
124zobacz etap V piętro 3 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
125zobacz etap V piętro 3 2 40.25 m2 12.90 m2 - sprzedane
126zobacz etap V piętro 3 2 38.53 m2 15.01 m2 - sprzedane
128zobacz etap VI piętro 10 2 39.16 m2 5.17 m2 395 516 zł wolne
129zobacz etap VI piętro 10 2 39.15 m2 5.17 m2 395 415 zł wolne
130zobacz etap V piętro 4 2 35.52 m2 3.12 m2 362 304 zł wolne
130zobacz etap VI piętro 10 2 39.01 m2 5.17 m2 - sprzedane
131zobacz etap V piętro 4 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
131zobacz etap VI piętro 10 2 38.94 m2 5.17 m2 393 294 zł wolne
132zobacz etap V piętro 4 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
132zobacz etap VI piętro 10 2 46.15 m2 5.32 m2 - sprzedane
133zobacz etap V piętro 4 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
134zobacz etap V piętro 4 2 40.25 m2 12.90 m2 - sprzedane
135zobacz etap V piętro 4 2 38.53 m2 15.01 m2 - sprzedane
137zobacz etap VI piętro 1 2 41.58 m2 9.97 m2 428 274 zł wolne
138zobacz etap VI piętro 1 2 40.25 m2 25.37 m2 398 475 zł wolne
139zobacz etap V piętro 5 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
139zobacz etap VI piętro 1 2 38.76 m2 26.4 m2 383 724 zł wolne
140zobacz etap V piętro 5 2 35.57 m2 3.41 m2 364 593 zł wolne
140zobacz etap VI piętro 1 2 38.9 m2 26.4 m2 385 110 zł wolne
141zobacz etap V piętro 5 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
141zobacz etap VI piętro 1 2 34.07 m2 26.4 m2 - sprzedane
142zobacz etap V piętro 5 2 43.29 m2 3.90 m2 435 065 zł wolne
143zobacz etap V piętro 5 2 40.25 m2 12.90 m2 - sprzedane
143zobacz etap VI piętro 1 2 40.29 m2 44.1 m2 398 871 zł wolne
144zobacz etap V piętro 5 2 38.57 m2 15.01 m2 - sprzedane
144zobacz etap VI piętro 1 2 30.28 m2 5.95 m2 311 884 zł wolne
145zobacz etap VI piętro 1 2 33.33 m2 11.81 m2 341 633 zł wolne
148zobacz etap V piętro 6 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
149zobacz etap V piętro 6 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
149zobacz etap VI piętro 1 2 40.84 m2 5.36 m2 407 992 zł wolne
150zobacz etap V piętro 6 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
150zobacz etap VI piętro 2 2 38.83 m2 5.49 m2 396 066 zł wolne
151zobacz etap V piętro 6 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
152zobacz etap V piętro 6 2 40.33 m2 12.95 m2 - sprzedane
152zobacz etap VI piętro 2 2 41.58 m2 10.05 m2 - sprzedane
153zobacz etap V piętro 6 2 38.57 m2 15.01 m2 - sprzedane
153zobacz etap VI piętro 2 2 40.25 m2 5.46 m2 398 475 zł wolne
154zobacz etap VI piętro 2 2 38.76 m2 5.34 m2 383 724 zł wolne
155zobacz etap VI piętro 2 2 38.9 m2 5.34 m2 385 110 zł wolne
156zobacz etap VI piętro 2 2 34.07 m2 5.34 m2 - sprzedane
157zobacz etap V piętro 7 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
158zobacz etap V piętro 7 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
158zobacz etap VI piętro 2 2 40.29 m2 14.21 m2 398 871 zł wolne
159zobacz etap V piętro 7 2 34.87 m2 3.41 m2 362 648 zł wolne
159zobacz etap VI piętro 2 2 30.28 m2 5.95 m2 - sprzedane
160zobacz etap V piętro 7 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
160zobacz etap VI piętro 2 2 33.33 m2 11.81 m2 343 299 zł wolne
161zobacz etap V piętro 7 2 40.33 m2 13.32 m2 - sprzedane
162zobacz etap V piętro 7 2 38.61 m2 15.01 m2 - sprzedane
164zobacz etap VI piętro 2 2 40.84 m2 5.02 m2 - sprzedane
165zobacz etap VI piętro 3 2 38.83 m2 5.49 m2 398 008 zł wolne
166zobacz etap V piętro 8 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
167zobacz etap V piętro 8 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
167zobacz etap VI piętro 3 2 41.6 m2 10.05 m2 - sprzedane
168zobacz etap V piętro 8 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
168zobacz etap VI piętro 3 2 40.27 m2 5.46 m2 400 687 zł wolne
169zobacz etap V piętro 8 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
169zobacz etap VI piętro 3 2 38.8 m2 5.34 m2 386 060 zł wolne
170zobacz etap V piętro 8 2 40.33 m2 14.07 m2 - sprzedane
170zobacz etap VI piętro 3 2 38.98 m2 5.34 m2 387 851 zł wolne
171zobacz etap V piętro 8 2 38.61 m2 15.01 m2 - sprzedane
171zobacz etap VI piętro 3 2 34.11 m2 5.34 m2 346 217 zł wolne
173zobacz etap VI piętro 3 2 40.38 m2 14.21 m2 401 781 zł wolne
174zobacz etap VI piętro 3 2 30.28 m2 5.95 m2 314 912 zł wolne
175zobacz etap V piętro 9 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
175zobacz etap VI piętro 3 2 33.35 m2 11.81 m2 - sprzedane
176zobacz etap V piętro 9 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
177zobacz etap V piętro 9 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
178zobacz etap V piętro 9 2 43.29 m2 3.90 m2 - sprzedane
179zobacz etap V piętro 9 2 40.33 m2 15.01 m2 - sprzedane
179zobacz etap VI piętro 3 2 40.86 m2 5.02 m2 410 643 zł wolne
180zobacz etap V piętro 9 2 38.61 m2 15.20 m2 - sprzedane
180zobacz etap VI piętro 4 2 38.83 m2 5.49 m2 399 949 zł wolne
182zobacz etap VI piętro 4 2 41.6 m2 10.05 m2 - sprzedane
183zobacz etap VI piętro 4 2 40.29 m2 5.46 m2 400 886 zł wolne
184zobacz etap V piętro 10 2 35.52 m2 3.12 m2 - sprzedane
184zobacz etap VI piętro 4 2 38.84 m2 5.34 m2 386 458 zł wolne
185zobacz etap V piętro 10 2 35.57 m2 3.41 m2 - sprzedane
185zobacz etap VI piętro 4 2 38.99 m2 5.34 m2 387 951 zł wolne
186zobacz etap V piętro 10 2 34.87 m2 3.41 m2 - sprzedane
186zobacz etap VI piętro 4 2 34.11 m2 5.34 m2 346 217 zł wolne
187zobacz etap V piętro 10 2 43.29 m2 4.13 m2 - sprzedane
188zobacz etap V piętro 10 2 40.33 m2 15.96 m2 - sprzedane
188zobacz etap VI piętro 4 2 40.38 m2 14.21 m2 401 781 zł wolne
189zobacz etap V piętro 10 2 38.57 m2 15.77 m2 - sprzedane
189zobacz etap VI piętro 4 2 30.28 m2 5.95 m2 316 426 zł wolne
190zobacz etap VI piętro 4 2 33.35 m2 11.81 m2 346 840 zł wolne
194zobacz etap VI piętro 4 2 40.86 m2 5.02 m2 - sprzedane
195zobacz etap VI piętro 5 2 38.83 m2 5.49 m2 - sprzedane
197zobacz etap VI piętro 5 2 41.6 m2 10.05 m2 436 800 zł zarezerwowane
198zobacz etap VI piętro 5 2 40.32 m2 5.46 m2 402 797 zł zarezerwowane
199zobacz etap VI piętro 5 2 38.89 m2 5.34 m2 388 511 zł wolne
200zobacz etap VI piętro 5 2 39.01 m2 5.34 m2 389 710 zł wolne
201zobacz etap VI piętro 5 2 34.11 m2 5.34 m2 347 922 zł wolne
203zobacz etap VI piętro 5 2 40.38 m2 14.21 m2 403 396 zł wolne
204zobacz etap VI piętro 5 2 30.28 m2 5.95 m2 - sprzedane
205zobacz etap VI piętro 5 2 33.36 m2 11.81 m2 348 612 zł wolne
209zobacz etap VI piętro 5 2 40.86 m2 5.02 m2 414 729 zł wolne
210zobacz etap VI piętro 6 2 38.83 m2 5.49 m2 - sprzedane
212zobacz etap VI piętro 6 2 41.6 m2 10.05 m2 - sprzedane
213zobacz etap VI piętro 6 2 40.32 m2 5.46 m2 - sprzedane
214zobacz etap VI piętro 6 2 38.89 m2 5.34 m2 388 511 zł wolne
215zobacz etap VI piętro 6 2 39.01 m2 5.34 m2 389 710 zł wolne
216zobacz etap VI piętro 6 2 34.11 m2 5.34 m2 347 922 zł wolne
218zobacz etap VI piętro 6 2 40.38 m2 14.21 m2 403 396 zł wolne
219zobacz etap VI piętro 6 2 30.28 m2 5.95 m2 - sprzedane
220zobacz etap VI piętro 6 2 33.36 m2 11.81 m2 350 280 zł zarezerwowane
224zobacz etap VI piętro 6 2 40.86 m2 5.02 m2 416 772 zł wolne
227zobacz etap VI piętro 7 2 46.59 m2 5.46 m2 458 912 zł wolne
228zobacz etap VI piętro 7 2 38.89 m2 5.34 m2 390 845 zł wolne
229zobacz etap VI piętro 7 2 39.01 m2 5.34 m2 392 051 zł wolne
230zobacz etap VI piętro 7 2 34.11 m2 5.34 m2 349 628 zł wolne
231zobacz etap VI piętro 7 2 25.14 m2 5.49 m2 - sprzedane
232zobacz etap VI piętro 7 2 40.38 m2 14.21 m2 405 819 zł wolne
233zobacz etap VI piętro 7 2 30.28 m2 5.95 m2 - sprzedane
234zobacz etap VI piętro 7 2 33.36 m2 11.81 m2 - sprzedane
238zobacz etap VI piętro 7 2 40.86 m2 5.02 m2 418 815 zł wolne
241zobacz etap VI piętro 8 2 46.59 m2 5.29 m2 458 912 zł wolne
242zobacz etap VI piętro 8 2 38.89 m2 5.17 m2 390 845 zł wolne
243zobacz etap VI piętro 8 2 39.01 m2 5.17 m2 392 051 zł wolne
244zobacz etap VI piętro 8 2 34.11 m2 5.17 m2 349 628 zł wolne
245zobacz etap VI piętro 8 2 25.14 m2 5.49 m2 - sprzedane
246zobacz etap VI piętro 8 2 40.38 m2 14.26 m2 405 819 zł wolne
247zobacz etap VI piętro 8 2 30.28 m2 10.52 m2 - sprzedane
248zobacz etap VI piętro 8 2 33.36 m2 11.81 m2 - sprzedane
252zobacz etap VI piętro 8 2 40.86 m2 12.56 m2 - sprzedane
255zobacz etap VI piętro 9 2 46.59 m2 5.29 m2 461 241 zł wolne
256zobacz etap VI piętro 9 2 38.89 m2 5.17 m2 392 789 zł zarezerwowane
257zobacz etap VI piętro 9 2 39.01 m2 5.17 m2 394 001 zł wolne
258zobacz etap VI piętro 9 2 34.11 m2 5.17 m2 351 333 zł wolne
259zobacz etap VI piętro 9 2 25.14 m2 5.49 m2 - sprzedane
260zobacz etap VI piętro 9 2 40.38 m2 14.26 m2 407 838 zł wolne
261zobacz etap VI piętro 9 2 30.28 m2 10.52 m2 - sprzedane
262zobacz etap VI piętro 9 2 33.36 m2 11.81 m2 - sprzedane
266zobacz etap VI piętro 9 2 40.86 m2 12.56 m2 - sprzedane
269zobacz etap VI piętro 10 2 46.59 m2 5.29 m2 461 241 zł wolne
270zobacz etap VI piętro 10 2 38.89 m2 5.17 m2 392 789 zł wolne
271zobacz etap VI piętro 10 2 39.01 m2 5.17 m2 394 001 zł wolne
272zobacz etap VI piętro 10 2 34.11 m2 5.17 m2 351 333 zł wolne
273zobacz etap VI piętro 10 2 25.14 m2 5.49 m2 - sprzedane
274zobacz etap VI piętro 10 2 40.38 m2 14.26 m2 407 838 zł wolne
275zobacz etap VI piętro 10 2 30.28 m2 10.52 m2 - sprzedane
276zobacz etap VI piętro 10 2 33.36 m2 11.81 m2 - sprzedane
https://apartamentyjagiellonskie.pl/wp-content/uploads/2020/08/logo3.png
Jurowiecka 13, Białystok
pon. - pt. 9-17, sob. 9-13
kontakt@apartamentyjagiellonskie.pl

Bliżej nas:

Zadzwoń do biura sprzedaży:

Biuro sprzedaży

Zadzwoń zapytaj o szczegóły, dokonaj krótkiej rezerwacji wybranego mieszkania, umów spotkanie w naszym biurze.

© Apartamenty Jagiellońskie V AJ SP Z O.O. SP. K.
15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6H/105

strona www – 792 511 823