Jagielonia Białystok
Negocjuj cenę

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez Apartamenty Jagiellońskie spółkę z o.o. w Białymstoku, ul. Przędzalniana 6h lok. 105, 15-688 Białystok w celu kontaktu ze mną w związku z wysłanym zgłoszeniem”. Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pan/Pani wycofać zgodę między innymi poprzez złożenie oświadczenia dostępnego poniżej i wysłania go na adres e-mail: kontakt@apartamentyjagiellonskie.pl. Przykładowy formularz wycofania zgody do pobrania tutaj. Oświadczam, że zostałem poinformowany że: 1) Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, jest Apartamenty Jagiellońskie spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Przędzalniana 6h lok. 105, 15-688 Białystok, dane kontaktowe: kontakt@apartamentyjagiellonskie.pl., dalej jako ADO. 2) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z mną w związku z wysłanym zgłoszeniem. 3) Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest udzielona przeze mnie zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). 4) Odbiorcami moich danych osobowych będą ADO, upoważnieni pracownicy ADO odpowiedzialni za obsługę zgłoszeń, podmioty przetwarzające, w szczególności hostingodawca poczty elektronicznej ADO. 5) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obsługi mojego zgłoszenia lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zależności co nastąpi pierwsze. 7) Przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. 8) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych. 9) Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 11) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszenia. Brak podania danych będzie skutkował zaniechaniem odpowiedzi na zgłoszenie i usunięciem zgłoszenia. 12) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w tym profilowania.

ZADZWOŃ DO NAS

85 307 64 44

INWESTOR

Apartamenty Jagiellońskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku
ul. Przędzalniana 6H lok. 105
KRS 0000399550, NIP 966-206-58-36, REGON 200440862

BIURO SPRZEDAŻY

ul. Jurowiecka 23
15-101 Białystok
Zapraszamy w godzinach:
Pon.-Pt. 10:00 - 18:00
Sob. 10:00 - 15:00

DUMNIE WSPIERAMY